Quotes over succes

Quotes over succes, gedachten, aforismen, spreuken

#26 Joseph-Addison

Origineel: If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counselor, caution your elder brother and hope your guardian genius. .

Joseph-Addison Quotes over succes
#358 Fred-Allen

Het succes van een acteur duurt even lang als de nieuwsgierigheid van het jongetje die in een benzinetank rondkijkt met een aangestreken lucifer. .

Fred-Allen Quotes over succes
#448 Robert-Anthony

Succes is één keer meer opstaan. .

Robert-Anthony Quotes over succes
#559 Arthur-Ashe

Een belangrijke sleutel tot succes is zelfvertrouwen. Een belangrijke sleutel tot zelfvertrouwen is voorbereiding. .

Arthur-Ashe Quotes over succes
#560 Arthur-Ashe

Origineel: One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation .

Arthur-Ashe Quotes over succes
#565 Arthur-Ashe

Succes is een reis, geen bestemming. Het doen is vaak belangrijker dan het resultaat. .

Arthur-Ashe Quotes over succes
#566 Arthur-Ashe

Origineel: Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. .

Arthur-Ashe Quotes over succes
#575 Wystan-Hugh-Auden

Analyseert een succesrijk schrijver de oorzaken van zijn succes, dan is hij in het algemeen geneigd het talent waarmee hij werd geboren onder te waarderen, en zijn bekwaamheid om dat talent te exploiteren te overschatten. .

Wystan-Hugh-Auden Quotes over succes
#576 Wystan-Hugh-Auden

Origineel: When a succesful author analyzes the reasons for his success, he generally underestimates the talent he was born with, and overestimates his skill in employing it. .

Wystan-Hugh-Auden Quotes over succes
#860 Louis-Paul-Boon

Ze heeft haar succes te danken aan twee grote dingen, een linker ding en een rechter ding. .

Louis-Paul-Boon Quotes over succes
#923 Paul-Brulat

Origineel: Un livre ne prend sa vraie place dans une littérature qu'après avoir subi l'épreuve de plusieurs générations successives. .

Paul-Brulat Quotes over succes
#1111 Ethel-Barrymore

Om een succesvolle actrice te zijn moet je het gezicht hebben van Venus, de hersenen van Minerva, de behoorlijkheid van Terpsichore, het geheugen van Macauly, het figuur van Juno en de huid van een rinoceros. .

Ethel-Barrymore Quotes over succes
#1151 Orlando-Aloysius-Battista

Voor alle vijanden van de creativiteit is succes de gevaarlijkste. .

Orlando-Aloysius-Battista Quotes over succes
#1169 Jacques-Gouin-de-Beauchene

Opdat een boek succes hebbe, moet men er zowel goed als kwaad van kunnen zeggen. Degenen die het prijzen, zijn tevreden; degenen die het aftuigen zijn het misschien nog meer. .

Jacques-Gouin-de-Beauchene Quotes over succes
#1339 Irving-Berlin

Het moeilijkste bij succes is dat je moet blijven succes hebben. .

Irving-Berlin Quotes over succes
#1824 Mary-Elizabeth-Braddon

Origineel: A modern writer likens coquettes to those hunters who do not eat the game which they have successfully pursued. .

Mary-Elizabeth-Braddon Quotes over succes
#1923 Arthur-Brisbane

Het woordenboek is de enige plaats waar succes voor werk komt! .

Arthur-Brisbane Quotes over succes
#1924 Arthur-Brisbane

Origineel: The dictionary is the only place where success comes before work! .

Arthur-Brisbane Quotes over succes
#1976 Robert-Browning

Een minuut succes vergoedt de fouten van vele jaren. .

Robert-Browning Quotes over succes
#1982 Wieslaw-Brudzinsky

De acteur werd kregel van al dat succes – van zijn medeacteur. .

Wieslaw-Brudzinsky Quotes over succes
#2150 Charles-Buxton

Succes bedekt een menigte misslagen. .

Charles-Buxton Quotes over succes
#2517 Truman-Capote

Falen is de specerij die smaak geeft aan het succes. .

Truman-Capote Quotes over succes
#2524 Alfred-Capus

Succes: je persoonlijke waarde vermenigvuldigd met de omstandigheden. .

Alfred-Capus Quotes over succes
#2985 Charles-Cooley

Een kunstenaar kan niet mislukken; het is al een succes er een te zijn. .

Charles-Cooley Quotes over succes
#2986 Charles-Cooley

Origineel: An artist cannot fail; it is a succes to be one. .

Charles-Cooley Quotes over succes
#3046 Victor-Cousin

Een welomschreven doel is het geheim van duurzaam succes. .

Victor-Cousin Quotes over succes
#3056 Marcelene-Cox

Als je in het begin geen succes hebt, verwijt het je ouders. .

Marcelene-Cox Quotes over succes
#3131 Dalai-Lama-14e

Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te bereiken. .

Dalai-Lama-14e Quotes over succes
#3194 Benjamin-Disraeli

Ieder mens heeft het recht om ijdel te zijn tot het ogenblik dat hij succes heeft. .

Benjamin-Disraeli Quotes over succes
#3218 Peter-F-Drucker

Een succesvolle persoon plaatst meer aandacht op het correcte doen dan om iets correct te doen. .

Peter-F-Drucker Quotes over succes
#3219 Peter-F-Drucker

Origineel: The successful person places more attention on doing the right thing rather than doing things right. .

Peter-F-Drucker Quotes over succes
#3286 Salvador-Dali

De graadmeter voor succes is louter de jaloezie van de ontevredenen. .

Salvador-Dali Quotes over succes
#3537 Lord-Thomas-Dewar

De weg naar succes is gevuld met vrouwen die hun echtgenoten voortduwen. .

Lord-Thomas-Dewar Quotes over succes
#3538 Lord-Thomas-Dewar

Origineel: The road to success is filled with women pushing their husbands along. .

Lord-Thomas-Dewar Quotes over succes
#3792 Thomas-Alva-Edison

Vele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf. .

Thomas-Alva-Edison Quotes over succes
#3793 Thomas-Alva-Edison

Origineel: Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. .

Thomas-Alva-Edison Quotes over succes
#4010 Joop-van-de-Ende

De constante drang naar succes, dat is mijn drijfveer, ik vind het heerlijk om succes te hebben. .

Joop-van-de-Ende Quotes over succes
#4041 Otto-Ernst

Met uw succes wast het aantal van uw valse vrienden en van uw echte vijanden. .

Otto-Ernst Quotes over succes
#4406 Malcolm-Forbes

Falen is succes als we ervan leren. .

Malcolm-Forbes Quotes over succes
#4441 Gene-Fowler

De beste manier om een succesvolle schrijver geworden is om goede teksten te lezen, dit te onthouden, en dan te vergeten waar het vandaan kwam. .

Gene-Fowler Quotes over succes
#4442 Gene-Fowler

Origineel: The best way to become a successful writer is to read good writing, remember it, and then forget where you remember it from. .

Gene-Fowler Quotes over succes
#4449 Gene-Fowler

Wat is succes? Een speelgoedballon tussen kinderen gewapend met spelden. .

Gene-Fowler Quotes over succes
#4450 Gene-Fowler

Origineel: What is success? It is a toy balloon among children armed with pins. .

Gene-Fowler Quotes over succes
#4517 Sigmund-Freud

De stem van het verstand is zwak, maar zij rust niet voordat zij gehoor verwerft. Ten slotte, na eindeloze tegenslagen, heeft zij succes. Dit is een van de weinige aanleidingen om optimistisch te zijn over de toekomst van de mensheid. .

Sigmund-Freud Quotes over succes
#4599 Louis-van-Gaal

De weg naar succes is altijd onder constructie. .

Louis-van-Gaal Quotes over succes
#4824 Bill-Gates

Successen vieren mag, maar nog veel belangrijker is het om van jouw fouten te leren. .

Bill-Gates Quotes over succes
#4825 Bill-Gates

Succes is een slechte leraar. Het verleidt slimme mensen te denken dat ze niet kunnen verliezen. .

Bill-Gates Quotes over succes
#4826 Bill-Gates

Origineel: Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose. .

Bill-Gates Quotes over succes
#4918 Jean-Paul-Getty

Mijn formule tot succes is vroeg opstaan, tot laat doorwerken, en olie vinden. .

Jean-Paul-Getty Quotes over succes
#4919 Jean-Paul-Getty

Origineel: My formula for success is rise early, work late, and strike oil. .

Jean-Paul-Getty Quotes over succes
de volgende