Quotes over de liefde

Quotes over de liefde, gedachten, aforismen, spreuken

#1 Bertus-Aafjes

Liefde maakt een smal bed breed. .

Bertus-Aafjes Quotes over de liefde
#11 Georges-van-Acker

Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten. .

Georges-van-Acker Quotes over de liefde
#29 Joseph-Addison

Liefde… Het is een tweede leven; Het groeit in de ziel; Verwarmt elke ader en slaat in elke hartenklop. .

Joseph-Addison Quotes over de liefde
#48 Alain

De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind. .

Alain Quotes over de liefde
#50 Alain

Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen. .

Alain Quotes over de liefde
#53 Woody-Allen

Liefde is het antwoord, maar terwijl je op het antwoord wacht, stelt seks je een paar leuke vragen. .

Woody-Allen Quotes over de liefde
#73 Johan-Anthierens

De ware liefde: met elkaar overhoop liggen. .

Johan-Anthierens Quotes over de liefde
#84 Thomas-van-Aquino

De liefde neemt op waar de kennis weg gaat. .

Thomas-van-Aquino Quotes over de liefde
#105 Augustinus

Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden. .

Augustinus Quotes over de liefde
#123 Jane-Austen

Er zijn zoveel verschillende vormen van liefde, als er momenten zijn in tijd. .

Jane-Austen Quotes over de liefde
#129 Jane-Austen

Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel. .

Jane-Austen Quotes over de liefde
#131 Fernand-Auwera

In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood. .

Fernand-Auwera Quotes over de liefde
#132 Fernand-Auwera

Democratie is iets waar politici over praten zoals een hoer over de liefde. .

Fernand-Auwera Quotes over de liefde
#147 Marcel-Achard

Liefde is altijd ongerust zijn om de ander. .

Marcel-Achard Quotes over de liefde
#150 Marcel-Achard

Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten. .

Marcel-Achard Quotes over de liefde
#151 Marcel-Achard

Liefde kun je niet verspillen. .

Marcel-Achard Quotes over de liefde
#153 Marcel-Achard

Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei. .

Marcel-Achard Quotes over de liefde
#165 Gerrit-Achterberg

Is er een liefde groter dan ter elfder ure inkerend, rakelings langs de dood? .

Gerrit-Achterberg Quotes over de liefde
#253 Theodor-Adorno

Liefde is het vermogen het gelijke bij het ongelijke waar te nemen. .

Theodor-Adorno Quotes over de liefde
#274 Piet-van-Aken

Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit. .

Piet-van-Aken Quotes over de liefde
#400 Barbara-de-Angelis

Liefde en vriendelijkheid zijn nooit verspild. Ze maken altijd een verschil. Zij zegenen degene die ze ontvangt, en ze zegenen u, de gever. .

Barbara-de-Angelis Quotes over de liefde
#402 Barbara-de-Angelis

Je verliest nooit door liefde. Je verliest altijd door de liefde tegen te houden. .

Barbara-de-Angelis Quotes over de liefde
#404 Barbara-de-Angelis

Liefde is een keuze die je maakt van moment tot moment. .

Barbara-de-Angelis Quotes over de liefde
#427 Jean-Anouilh

Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand. .

Jean-Anouilh Quotes over de liefde
#436 Jean-Anouilh

Liefde: nog zo een probleem dat Marx niet opgelost heeft. .

Jean-Anouilh Quotes over de liefde
#474 Louis-Aragon

Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven. .

Louis-Aragon Quotes over de liefde
#505 Ludovico-Ariosto

Liefde maakt te gelijk blind en helderziend. .

Ludovico-Ariosto Quotes over de liefde
#592 Berthold-Auerbach

De liefde is de kroon van ieder leven, zij kroont ook het nederigste hoofd. .

Berthold-Auerbach Quotes over de liefde
#608 Claude-Aveline

Een afwezige geliefde laat een langzaam vergif na, dat vergetelheid heet. .

Claude-Aveline Quotes over de liefde
#645 Salomon-Baer-Oberdorf

Liefde, die tot een huwelijk voert; een woord; een huwelijk, dat tot liefde voert; een daad. .

Salomon-Baer-Oberdorf Quotes over de liefde
#670 Charles-Baudelaire

Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen. .

Charles-Baudelaire Quotes over de liefde
#675 Charles-Baudelaire

Feit is dat we de liefde alleen kunnen bedrijven met ontlastingsorganen. .

Charles-Baudelaire Quotes over de liefde
#678 Comtesse-Diane-de-Beausacq

Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid. .

Comtesse-Diane-de-Beausacq Quotes over de liefde
#716 Nicolaas-Beets

De grootste vijand van het goede is niet de liefde tot het kwade, maar de valse schaamte voor het goede zelf. .

Nicolaas-Beets Quotes over de liefde
#720 Gaby-van-den-Berghe

De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop. .

Gaby-van-den-Berghe Quotes over de liefde
#778 Jacques-C-Bloem

Liefde maakt geenszins blind, integendeel. Liefde maakt helderziend, maar helaas tevens, dat men het geziene ontveinst. .

Jacques-C-Bloem Quotes over de liefde
#789 Boeddha

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen. .

Boeddha Quotes over de liefde
#791 Boeddha

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie. .

Boeddha Quotes over de liefde
#855 Louis-Paul-Boon

De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven. .

Louis-Paul-Boon Quotes over de liefde
#857 Louis-Paul-Boon

Liefde wekt steeds wederliefde. .

Louis-Paul-Boon Quotes over de liefde
#866 Phil-Bosmans

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden. .

Phil-Bosmans Quotes over de liefde
#868 Phil-Bosmans

Fouten zie je dik als de liefde dun is. .

Phil-Bosmans Quotes over de liefde
#873 Phil-Bosmans

Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat. .

Phil-Bosmans Quotes over de liefde
#908 Jeroen-Brouwers

Liefde, zou dat zoiets zijn als het bij elkaar terugzoeken van onze moeders? .

Jeroen-Brouwers Quotes over de liefde
#934 Cees-Buddingh

A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: 'Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?' .

Cees-Buddingh Quotes over de liefde
#935 Cees-Buddingh

De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat. .

Cees-Buddingh Quotes over de liefde
#951 Edward-Bulwer-Lytton

Daar het voorwerp der eerzucht, in tegenstelling tot dat der liefde, nooit geheel in ons bezit komt, is de eerzucht van beide hartstochten de meest duurzame. .

Edward-Bulwer-Lytton Quotes over de liefde
#982 Samuel-Butler

Het is met het leven als met de liefde: alle redelijkheid is ertegen, en alle gezonden instincten zijn ervoor. .

Samuel-Butler Quotes over de liefde
#983 Lord-George-Byron

Vriendschap is liefde zonder vleugels. .

Lord-George-Byron Quotes over de liefde
#992 Lord-George-Byron

Liefde maakt de zwakken sterk en de sterken zwak. .

Lord-George-Byron Quotes over de liefde
de volgende