Citaten over het leven

Citaten over het leven, gedachten, aforismen, spreuken

#12 Georges-van-Acker

Het geld is niet waard om voor te leven, maar maakt het leven meer waard. .

Georges-van-Acker Citaten over het leven
#20 Georges-van-Acker

De jeugd is de wervelwind van het leven. .

Georges-van-Acker Citaten over het leven
#21 Joseph-Addison

Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopen. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#25 Joseph-Addison

Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#34 Joseph-Addison

Daar ik nu eenmaal leef, laat mij niet te vergeefs leven. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#36 Joseph-Addison

De hevigste eetlust in alle schepselen is verlangen en honger; de eerste is de oneindige roep tot het vermeerderen van hun soort, de laatstgenoemde om zichzelf in leven te houden. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#51 Alain

Denk aan het heden. Denk aan je leven, dat van minuut tot minuut verdergaat. De ene minuut volgt op de andere, het is dus mogelijk te leven zoals jij leeft, aangezien je leeft. .

Alain Citaten over het leven
#52 Woody-Allen

Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. .

Woody-Allen Citaten over het leven
#59 Woody-Allen

Ik ben weer zeer depressief. Gisteren werd ik bijna doodgereden door een autobus. Ik zag mijn hele leven aan mij voorbijflitsen, maar het vreemde was dat ik er niet in voorkwam. .

Woody-Allen Citaten over het leven
#63 Woody-Allen

Ik ben gestopt met roken. Ik zal een week langer leven. Die week regent het pijpestelen. .

Woody-Allen Citaten over het leven
#92 Aristoteles

De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven. .

Aristoteles Citaten over het leven
#97 Augustinus

De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven. .

Augustinus Citaten over het leven
#103 Augustinus

Er zijn mensen, die vol geduld sterven, maar er zijn ook gehoorzame mensen, die met geduld blijven leven. .

Augustinus Citaten over het leven
#112 Marcus-Aurelius

Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken. .

Marcus-Aurelius Citaten over het leven
#113 Marcus-Aurelius

Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten. .

Marcus-Aurelius Citaten over het leven
#114 Marcus-Aurelius

Vergeet dit nooit: Er is maar weinig nodig om gelukkig te kunnen leven. .

Marcus-Aurelius Citaten over het leven
#119 Marcus-Aurelius

Leef niet alsof je nog duizenden jaren voor je hebt. Het noodlot zit je op de hielen. Neem het er goed van zolang leven en kracht tot je beschikking staan. .

Marcus-Aurelius Citaten over het leven
#145 Ziad-K-Abdelnour

Een van de moeilijkste beslissingen die je in je leven zult tegenkomen, is de keuze om weg te lopen of harder te proberen. .

Ziad-K-Abdelnour Citaten over het leven
#166 Gerrit-Achterberg

Familie duurt een mensenleven lang. .

Gerrit-Achterberg Citaten over het leven
#183 Carel-Steven-Adama-van-Scheltema

Leer u aan de stilte laven; waar het leven u geleidt. Zij is uw veilige haven, want zij is de grote gave van de eeuwigheid. .

Carel-Steven-Adama-van-Scheltema Citaten over het leven
#184 Carel-Steven-Adama-van-Scheltema

Ze konden het eigenlijk wel weten, dat geen een het in woorden vindt, en dat, waar ze hun woorden vergeten, het leven pas waarlijk begint! .

Carel-Steven-Adama-van-Scheltema Citaten over het leven
#204 Henry-Brooks-Adams

Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte. .

Henry-Brooks-Adams Citaten over het leven
#210 Joey-Adams

Zeurpiet: iemand wiens leven is als een open boek…..dat je absoluut niet wil lezen. .

Joey-Adams Citaten over het leven
#214 Joey-Adams

Welvaart die we voor onszelf veilig willen stellen blijft een hachelijk en twijfelachtig bezit totdat zij onbedreigd geldt voor iedereen als onderdeel van het dagelijks leven. .

Joey-Adams Citaten over het leven
#232 Konrad-Adenauer

We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon. .

Konrad-Adenauer Citaten over het leven
#233 Konrad-Adenauer

We leven allen onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allen dezelfde horizon. .

Konrad-Adenauer Citaten over het leven
#289 Al-Djahiz

Wat het aardse bezit betreft, gebruik ervan op een zo zuinige manier als of gij onsterfelijk waart; maar wat het eeuwige leven aangaat, spring om met uw bezit als of gij morgen reeds moest sterven. .

Al-Djahiz Citaten over het leven
#300 Edward-Franklin-Albee-III

Veel mensen gaan liever slapend door het leven dan dat zij er voor wakker blijven. .

Edward-Franklin-Albee-III Citaten over het leven
#305 Edward-Franklin-Albee-III

Als Attila de Hun nog zou leven vandaag, zou hij theatercriticus zijn. .

Edward-Franklin-Albee-III Citaten over het leven
#329 Sholom-Aleichem

Het leven is een droom voor de wijze, een spel voor de gek, een komedie voor de rijken, en een tragedie voor de armen. .

Sholom-Aleichem Citaten over het leven
#331 Sholom-Aleichem

Het leven is voor de wijze een droom, voor de dwaas een spel, voor de rijke een komedie, voor de arme een tragedie. .

Sholom-Aleichem Citaten over het leven
#338 Nelson-Algren

Een auteur neemt niet werkelijk aan het leven deel, hij observeert. .

Nelson-Algren Citaten over het leven
#360 Fred-Allen

Californië is een prachtige streek om in te leven, als je tenminste een sinaasappel bent. .

Fred-Allen Citaten over het leven
#362 George-Allen

Winnen is leven. Iedere keer dat je wint, word je een opnieuw geboren. Als je verliest, sterf je een beetje. .

George-Allen Citaten over het leven
#385 Hans-Christian-Andersen

Het leven is het mooiste sprookje. .

Hans-Christian-Andersen Citaten over het leven
#397 Marc-Andries

Het leven is een pikdonkere kelder waarin wij op de tast dingen ontdekken, maar niet vermoeden wat er nog overblijft. .

Marc-Andries Citaten over het leven
#408 Barbara-de-Angelis

We ontwikkelen geen moed door elke dag gelukkig te zijn. Wij ontwikkelen door te overleven in moeilijke tijden en uitdagende tegenspoed. .

Barbara-de-Angelis Citaten over het leven
#437 Jean-Anouilh

Sterven is niets. Begin dus met leven. Het is niet zo gek en het duurt langer. .

Jean-Anouilh Citaten over het leven
#461 Michael-Apostolius

De wereld is een toneel, het leven een voorbijtrekken; je kwam, je zag en je was alweer verdwenen. .

Michael-Apostolius Citaten over het leven
#466 Karel-Appel

Als je leeft moet je met het leven bezig zijn en niet met de dood. .

Karel-Appel Citaten over het leven
#468 Karel-Appel

Een leven zonder inspiratie is voor mij het allerlaagste, het meest platvloerse wat er is. .

Karel-Appel Citaten over het leven
#473 Karel-Appel

Van Gogh heeft het geheim van het leven geraakt. En dat was bij Rembrandt ook zo. .

Karel-Appel Citaten over het leven
#479 Louis-Aragon

Het leven is een reiziger die zijn mantel over de grond laat slepen om zijn sporen uit te wissen. .

Louis-Aragon Citaten over het leven
#482 Louis-Aragon

Men zal mij dit leven kunnen ontnemen, maar niet mijn lied doen wegsterven. .

Louis-Aragon Citaten over het leven
#567 Arthur-Ashe

Van wat we krijgen kunnen we bestaan, maar van wat we geven kunnen we leven. .

Arthur-Ashe Citaten over het leven
#597 Berthold-Auerbach

Gelukkig is hij die in de herinnering aan een zonnige jeugd een ster bezit in 's levens duister. .

Berthold-Auerbach Citaten over het leven
#604 Claude-Aveline

Zorg dat ieder uur van je leven mooi is. .

Claude-Aveline Citaten over het leven
#617 Claude-Aveline

De dood van een medemens brengt de overlevende in gelatenheid terug tot onvermijdelijke natuurwetten. Zijn eigen dood echter, beschouwt hij als moord. .

Claude-Aveline Citaten over het leven
#618 Claude-Aveline

In ieder leven, in elk hart resoneert op een dag, soms maar voor een ogenblik, het leed van de wereld. .

Claude-Aveline Citaten over het leven
#639 Francis-Bacon

Een huis wordt gebouwd om in te leven, niet om naar te kijken. .

Francis-Bacon Citaten over het leven
de volgende