Quotes over vriendschap

Quotes over vriendschap, gedachten, aforismen, spreuken

#88 Aristoteles

Vriendschap is één ziel in twee lichamen. .

Aristoteles Quotes over vriendschap
#125 Jane-Austen

Zakendoen kunnen u geld brengen, maar vriendschap brengt dit zelden. .

Jane-Austen Quotes over vriendschap
#453 Antisthenes

De vriendschap tussen twee broers is sterker dan een vaste burcht. .

Antisthenes Quotes over vriendschap
#625 Francis-Bacon

De ergste eenzaamheid is wanhopig voor oprechte vriendschap zijn. .

Francis-Bacon Quotes over vriendschap
#631 Francis-Bacon

Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart. .

Francis-Bacon Quotes over vriendschap
#1496 Augustine-Birrell

Vriendschap is een woord waarvan de aanblik ervan op schrift ons hart al warm maakt. .

Augustine-Birrell Quotes over vriendschap
#1681 Jorge-Luis-Borges

Een vriendschap tussen twee mannen is een luxe, tussen twee vrouwen een wonder. .

Jorge-Luis-Borges Quotes over vriendschap
#1890 Jacques-Brel

Vriendschap is een sublieme vorm van kwade trouw. .

Jacques-Brel Quotes over vriendschap
#2402 Charles-Caleb-Colton

Ware vriendschap is als een goede gezondheid, de waarde ervan wordt zelden gewaardeerd totdat het verloren is. .

Charles-Caleb-Colton Quotes over vriendschap
#2704 Charles-Chincholle

Reken meer op hen die u dienen uit haat tegen een ander, dan op hen, die u dienen uit vriendschap voor u. .

Charles-Chincholle Quotes over vriendschap
#2879 Jeremy-Collier

Ongelijkheid in leeftijd lijkt een groter obstakel voor intieme vriendschappen dan ongelijkheid van vermogen. .

Jeremy-Collier Quotes over vriendschap
#3275 Johan-Daisne

Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte. .

Johan-Daisne Quotes over vriendschap
#3476 Demophilus

De aarde doet ons haar gaven elk seizoen verwachten, maar de vruchten van de vriendschap ontvangen we ieder ogenblik. .

Demophilus Quotes over vriendschap
#3725 Alexandre-Dumas-fils

Er zijn minuten, die vriendschappen van twintig jaar maken. .

Alexandre-Dumas-fils Quotes over vriendschap
#3762 Henry-van-Dyke

De mens is het dier dat vriendschap heeft gesloten met het vuur. .

Henry-van-Dyke Quotes over vriendschap
#3969 T-S-Eliot

Vriendschap behoort meer te zijn dan de tand des tijds kan verscheuren. .

T-S-Eliot Quotes over vriendschap
#4120 Jean-de-La-Fontaine

Iedereen noemt zich vriend; alleen een gek vertrouwt daarop: die naam is gewoon genoeg, maar echte vriendschap is zeldzaam. .

Jean-de-La-Fontaine Quotes over vriendschap
#4579 Du-Fu

Een gast maakt vriendschap overspannen; hoe langer hij toeft, des te magerder wordt de gastvrijheid. .

Du-Fu Quotes over vriendschap
#4673 Sigmund-Graff

Velen, die over vriendschap spreken, bedoelen gezelligheid. .

Sigmund-Graff Quotes over vriendschap
#4699 Jan-Greshoff

Vele vrienden maken de vriendschap dun. .

Jan-Greshoff Quotes over vriendschap
#5161 Robert-Greene

Hou je vrienden voor vriendschap, en werk samen met de deskundige en bekwame. .

Robert-Greene Quotes over vriendschap
#5567 Bernard-Halda

Bewondering is alleen echt evenals vriendschap wanneer zij de meningen vrij laat. .

Bernard-Halda Quotes over vriendschap
#5790 Sir-Arthur-Helps

Onze vriendschap was zo hecht, dat wij in elkanders gezelschap konden zwijgen zonder dat dit voor ons ook maar in het minst onaangenaam was. .

Sir-Arthur-Helps Quotes over vriendschap
#6007 Kyong-Ho

Als je vriendschap sluit, moet je dat niet voor jezelf doen, want dat schaadt je vertrouwen. .

Kyong-Ho Quotes over vriendschap
#7456 Robert-Lynd

Vriendschap zal de spanning van erg veel goede raadgevingen niet erg lang verdragen. .

Robert-Lynd Quotes over vriendschap
#7665 Nikolaus-Lenau

Alle woorden van vriendschap en medegevoel ten spijt, blijft diepe smart altijd een kluizenaar. .

Nikolaus-Lenau Quotes over vriendschap
#7890 Machiavelli

Vriendschap die men door geld verkrijgt en niet door grootsheid van geest en nobelheid van karakter, die koopt men, maar bezit men in feite niet. .

Machiavelli Quotes over vriendschap
#8966 Houdart-de-la-Motte

De haat waakt en de vriendschap slaapt in. .

Houdart-de-la-Motte Quotes over vriendschap
#8967 Houdart-de-la-Motte

De haat wraakt en de vriendschap slaapt in. .

Houdart-de-la-Motte Quotes over vriendschap
#8985 Lewis-Mumford

Iedere generatie stelt zich te weer tegen zijn vaders en sluit vriendschap met zijn grootvaders. .

Lewis-Mumford Quotes over vriendschap
#9113 Friedrich-Nietzsche

De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenote krijgen, omdat een goed huwelijk op een talent voor vriendschap berust. .

Friedrich-Nietzsche Quotes over vriendschap
#9529 Connie-Palmen

Verslaving is een vriendschap zonder vriend. .

Connie-Palmen Quotes over vriendschap
#10350 Leopold-von-Ranke

Elke politieke vriendschap heeft haar doel; na het bereiken hiervan raken de banden los en uit de veranderde omstandigheden vormen zich nieuwe combinaties. .

Leopold-von-Ranke Quotes over vriendschap
#10600 Eleanor-Roosevelt

Vriendschap met ons zelf is van het hoogste belang, want zonder dat kan men geen vrienden zijn met wie dan ook ter wereld. .

Eleanor-Roosevelt Quotes over vriendschap
#10867 Socrates

Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal gesloten vriendschap altijd trouw. .

Socrates Quotes over vriendschap
#11029 Sallustius

Hetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is echte vriendschap. .

Sallustius Quotes over vriendschap
#11846 Henry-David-Thoreau

Ik heb drie stoelen in mijn huis: een voor de eenzaamheid, een voor de vriendschap en een voor gezelschap. .

Henry-David-Thoreau Quotes over vriendschap
#11915 Hippolyte-Taine

Geen menselijk wezen wordt door een ander begrepen. Ten hoogste aanvaarden ze of dulden ze elkander uit gewoonte, geduld, belang, of vriendschap. .

Hippolyte-Taine Quotes over vriendschap
#12376 Julien-de-Valckenaere

Je moet de vriendschap een weinig tegemoet komen door de vriend af en toe een eindje uit de weg te gaan. .

Julien-de-Valckenaere Quotes over vriendschap
#13438 Jean-Paul-Sartre

Bezit is vriendschap tussen de mensen en de dingen. Jean Paul Sartre .

Jean-Paul-Sartre Quotes over vriendschap
#14251 Rudi-Scheers

Vriendschap sluiten dat is familie worden uit vrije wil. .

Rudi-Scheers Quotes over vriendschap
#14255 Herman-Brusselmans

Vriendschap is anderen het gevoel geven dat ze deugen.Herman Brusselmans .

Herman-Brusselmans Quotes over vriendschap
#14333 John-D-MacDonald

Vriendschappen en huwelijken kunnen voortbestaan als we het onvergeeflijke vermijden. .

John-D-MacDonald Quotes over vriendschap
#14487 Oliver-Goldsmith

De hond is het enige schepsel dat zijn vrienden in de steek laat om de vriendschap van de mensen te gaan cultiveren. .

Oliver-Goldsmith Quotes over vriendschap
#14924 Marquis-de-Vauvenargues

De haat van de zwakken is minder gevaarlijk als hun vriendschap. .

Marquis-de-Vauvenargues Quotes over vriendschap
#15761 Eleonora-Duse

De vriendschap tussen actrices is altijd verdacht. .

Eleonora-Duse Quotes over vriendschap
#15974 Eileen-Tulin

Vriendschap is als een zilveren theepot. Soms stoppen we haar langer weg dan we beseffen en wordt ze dof. Maar als we haar oppoetsen, is ze weer als nieuw. .

Eileen-Tulin Quotes over vriendschap
#16461 Paul-Mennes

Vriendschap beschouw ik, in mijn somberste momenten, als misbruik met wederzijdse toestemming. .

Paul-Mennes Quotes over vriendschap
#17095 Francis-de-Croisset

Vrouwen haten vriendschap. Ze houden niet van die lage temperatuur: op zo'n terrein doen ze verkoudheden op. .

Francis-de-Croisset Quotes over vriendschap
#18030 Friedrich-von-Logau

Vriendschap door wijn gebracht,Werkt als wijn maar één nacht. .

Friedrich-von-Logau Quotes over vriendschap
de volgende