#1 Bertus-Aafjes

Liefde maakt een smal bed breed. .

Bertus-Aafjes Quotes over de liefde
#2 Bertus-Aafjes

Een man die zijn tegenstander geluk wenst na een nederlaag, verliest nimmer zijn gezicht. .

Bertus-Aafjes Quotes over geluk
#3 Bertus-Aafjes

De mens is een dier dat met zijn voorpoten Bach speelt. .

Bertus-Aafjes
#4 Bertus-Aafjes

Als de bloemen konden spreken zouden ze zwijgen. .

Bertus-Aafjes Quotes over jou
#5 Bertus-Aafjes

Toen Allah de hersens verdeelde onder de mensen, was iedereen tevreden met de zijne. Maar toen Allah het bezit verdeelde, was er niet één tevreden met het zijne. .

Bertus-Aafjes Quotes over mensen
#6 Bertus-Aafjes

Wie de dood heeft gezien is blij met koorts. .

Bertus-Aafjes Quotes over de dood
#7 Bertus-Aafjes

Een glimlach om een nederlaag is een eindoverwinning. .

Bertus-Aafjes Quotes over smile
#8 Bertus-Aafjes

Ongeloof is de hardnekkigste godsdienst. .

Bertus-Aafjes Citaten over god
#9 Bertus-Aafjes

Dichters liegen de waarheid. .

Bertus-Aafjes Quotes over de waarheid
#10 Bertus-Aafjes

Gelukkig zijn is de meest verwaarloosde plicht. .

Bertus-Aafjes Quotes over geluk
#11 Georges-van-Acker

Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten. .

Georges-van-Acker Quotes over de liefde
#12 Georges-van-Acker

Het geld is niet waard om voor te leven, maar maakt het leven meer waard. .

Georges-van-Acker Citaten over het leven
#13 Georges-van-Acker

Wie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al half bedorven. .

Georges-van-Acker Quotes over angst
#14 Georges-van-Acker

Een mens trachten te begrijpen is zo moeilijk dat men hem gemakkelijkheidshalve veroordeelt. .

Georges-van-Acker
#15 Georges-van-Acker

Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Het is hun ongeluk. .

Georges-van-Acker Quotes over geluk
#16 Georges-van-Acker

Aan een vrouw een geheim vertellen is het meegeven met de wind. .

Georges-van-Acker Citaten over vrouwen
#17 Georges-van-Acker

Kunst is schoonheid en waarheid. De waarheid is niet altijd schoon. .

Georges-van-Acker Quotes over de waarheid
#18 Georges-van-Acker

Velen denken dat ze vrij zijn. Het is de vrijheid van de onverschilligheid. .

Georges-van-Acker Quotes over vrijheid
#19 Georges-van-Acker

We lachen hard om een mop. We glimlachen zachtjes om het geluk. .

Georges-van-Acker Quotes over geluk
#20 Georges-van-Acker

De jeugd is de wervelwind van het leven. .

Georges-van-Acker Citaten over het leven
#21 Joseph-Addison

Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopen. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#22 Joseph-Addison

Origineel: Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. .

Joseph-Addison
#23 Joseph-Addison

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen. .

Joseph-Addison Quotes over geluk
#24 Joseph-Addison

Origineel: Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief. .

Joseph-Addison Quotes over jou
#25 Joseph-Addison

Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#26 Joseph-Addison

Origineel: If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counselor, caution your elder brother and hope your guardian genius. .

Joseph-Addison Quotes over succes
#27 Joseph-Addison

Een tevreden geest is de grootste zegening die een mens in deze wereld kan hebben . .

Joseph-Addison Quotes over vrede
#28 Joseph-Addison

Origineel: A contented mind is the greatest blessing a man can enjoy in this world. .

Joseph-Addison Quotes over de mens
#29 Joseph-Addison

Liefde… Het is een tweede leven; Het groeit in de ziel; Verwarmt elke ader en slaat in elke hartenklop. .

Joseph-Addison Quotes over de liefde
#30 Joseph-Addison

Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat waar geluk vormt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig doel. .

Joseph-Addison Quotes over geluk
#31 Joseph-Addison

Origineel: Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose. .

Joseph-Addison Quotes over de mens
#32 Joseph-Addison

Een mens zou altijd moeten overwegen hoe veel meer hij heeft dan hij wenst. .

Joseph-Addison Citaten over tijd
#33 Joseph-Addison

Origineel: A man should always consider how much he has more than he wants. .

Joseph-Addison Quotes over de mens
#34 Joseph-Addison

Daar ik nu eenmaal leef, laat mij niet te vergeefs leven. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#35 Joseph-Addison

Origineel: While I yet live, let me not live in vain. .

Joseph-Addison
#36 Joseph-Addison

De hevigste eetlust in alle schepselen is verlangen en honger; de eerste is de oneindige roep tot het vermeerderen van hun soort, de laatstgenoemde om zichzelf in leven te houden. .

Joseph-Addison Citaten over het leven
#37 Joseph-Addison

Origineel: The most violent appetites in all creatures are lust and hunger; the first is a perpetual call upon them to propagate their kind, the latter to preserve themselves. .

Joseph-Addison Quotes over lust
#38 Joseph-Addison

Wat is het een absurd iets, om over alle waardevolle onderdelen van een mens heen te gaan, en onze aandacht te bevestigen op zijn gebreken. .

Joseph-Addison Quotes over absurd
#39 Joseph-Addison

Origineel: What an absurd thing it is to pass over all the valuable parts of a man, and fix our attention on his infirmities. .

Joseph-Addison Quotes over de mens
#40 Aeschylus

De angst is sterker dan wapens. .

Aeschylus Quotes over angst
#41 Aeschylus

Het metaal is de spiegel van het gelaat, de wijn van de geest. .

Aeschylus Quotes over mind
#42 Aeschylus

Klachten zijn stutten van het verdriet. .

Aeschylus Quotes over verdriet
#43 Aeschylus

Niet de eed is de waarborg van de man, maar de man de waarborg van de eed. .

Aeschylus Quotes over de mens
#44 Aeschylus

De bliksems treffen altijd de hoogste huizen en bomen. .

Aeschylus Citaten over tijd
#45 Aeschylus

Woorden zijn de artsen van de zieke geest. .

Aeschylus Quotes over mind
#46 Aeschylus

De dingen zijn zoals ze nu zijn, ze zullen lopen zoals het lot heeft beschikt. .

Aeschylus Quotes over het lot
#47 Aeschylus

De geest ziet immers helder in de slaap. .

Aeschylus Quotes over mind
#48 Alain

De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind. .

Alain Quotes over de liefde
#49 Alain

Origineel: Le plus bel amour ne va pas loin si on le regarde courir. Mais plûtot it faut le porter à bras comme un enfant chéri. .

Alain Quotes over jou
#50 Alain

Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen. .

Alain Quotes over de liefde
de volgende